บ้านลุมพินี ทาวน์พาร์ค ท่าข้าม – พระราม 2 (บ้านแฝด)
ค่าแนะนำ 15,000 บาท / หลัง
รายละเอียดโครงการคลิก

บ้านลุมพินี ทาวน์เพลส พระราม 2 – ท่าข้าม
ค่าแนะนำ 15,000 บาท / หลัง
รายละเอียดโครงการคลิก

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ – ปิ่นเกล้า เฟส 2.2 (บ้านแฝด)
ค่าแนะนำ 15,000 บาท / หลัง
รายละเอียดโครงการคลิก

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ เพิ่มสิน-วัชรพล
ค่าแนะนำ 30,000 – 50,000 บาท / หลัง
รายละเอียดโคงการคลิก

ลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท – ศรีนครินทร์

บ้านแฝด : ค่าแนะนำ 15,000 บาท / หลัง
ทาวน์โฮม 3 ชั้น : ค่าแนะนำ 10,000 บาท / หลัง
รายละเอียดโครงการคลิก

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ

บ้านแฝด : ค่าแนะนำ 15,000 บาท / หลัง
ทาวน์โฮม 2 ชั้น : ค่าแนะนำ 10,000 บาท / หลัง
ทาวน์โฮม 3 ชั้น : ค่าแนะนำ 10,000 บาท / หลัง
รายละเอียดโครงการคลิก

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ พหลโยธิน – สะพานใหม่
ค่าแนะนำ 10,000 บาท / หลัง
รายละเอียดโครงการคลิก

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ – ปิ่นเกล้า เฟส 3 (ทาวน์โฮม 2ชั้น)
ค่าแนะนำ 10,000 บาท / หลัง
รายละเอียดโครงการคลิก

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดปลาดุก – บางไผ่สเตชั่น เฟส 2
ค่าแนะนำ 10,000 บาท / หลัง
รายละเอียดโครงการคลิก

เงื่อนไข และข้อตกลงร่วมกัน   
1. ผู้แนะนำ คือ ลูกค้าเก่าบ้านและคอนโดลุมพินี เท่านั้น   
2. ผู้ซื้อ (ผู้ถูกแนะนำ) คือ ผู้ที่ได้รับคำแนะนำจากลูกค้าเก่าบ้านและคอนโดลุมพินี   
3. ผู้แนะนำต้องลงทะเบียนเป็นผู้แนะนำที่โครงการ   
4. ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำภายใน 15 วันทำการ หลังผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์บ้าน   
5. ค่าแนะนำแต่ละโครงการแตกต่างกัน กรุณาสอบถามรายละเอียดจากโครงการที่ท่านสนใจ   
6. ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่ วันนี้ – วันที่ 31 มี.ค. 64   
7. กรณี ลูกค้ายกเลิกสัญญา บริษัทฯ จะคืนเงินลูกค้าโดยหักค่าแนะนำ   
8. เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น   

สมัครรับข่าวสารจากบ้านลุมพินี