บ้านลุมพินี นิวนครปฐม

ขายด่วน !! ราคาเดียว*
ทาวน์โฮม 2 ชั้น
สุทธิเริ่ม 2.19 ล.บ.*
สำหรับลูกค้าที่จอง ภายในเดือน มิ.ย. นี้เท่านั้น
*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ
รายละเอียดโครงการคลิก

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ประชาอุทิศ 90

ขายด่วน !! ราคาเดียว*
ทาวน์โฮม 2 ชั้น
สุทธิเริ่ม 2.29 ล.บ.*
สำหรับลูกค้าที่จองฯ ภายในเดือน มิ.ย. นี้เท่านั้น
*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ
รายละเอียดโครงการคลิก

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ สายไหม18 – พหลโยธิน

ขายด่วน !! ราคาเดียว*
ทาวน์โฮม 2 ชั้น
สุทธิเริ่ม 2.96 ล.บ.*
สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายในเดือน มิ.ย. นี้เท่านั้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ
รายละเอียดโครงการคลิก

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ

ขายด่วน !! ราคาเดียว*
ทาวน์โฮม 2 ชั้น
สุทธิเริ่ม 3.00 ล.บ.*
สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายในเดือน มิ.ย. นี้เท่านั้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ
รายละเอียดโครงการคลิก

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ

ขายด่วน !! ราคาเดียว*
ทาวน์โฮม 3 ชั้น
สุทธิเริ่ม 3.69 ล.บ.*
สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายในเดือน มิ.ย. นี้เท่านั้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ
รายละเอียดโครงการคลิก

ลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท – ศรีนครินทร์

ขายด่วน !! ราคาเดียว*
ทาวน์โฮม 3 ชั้น
สุทธิเริ่ม 4.24 ล.บ.*
สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายในเดือน มิ.ย. นี้เท่านั้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ
รายละเอียดโครงการคลิก

บ้านลุมพินี นิวนครปฐม

ขายด่วน !! ราคาพิเศษ*
บ้านแฝด 2 ชั้น
สุทธิเริ่ม 4.97 ล.บ.* 
สำหรับลูกค้าที่จอด ภายในเดือน มิ.ย. นี้เท่านั้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ
รายละเอียดโครงการคลิก

ลุมพินี ทาวน์เพลส พระราม 2 – ท่าข้าม

ขายด่วน !! แปลงสุดท้าย*
บ้านแฝด 2 ชั้น
สุทธิเริ่ม 5.60 ล.บ.* 
สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายในเดือน มิ.ย. นี้เท่านั้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ
รายละเอียดโครงการคลิก

ลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ

ขายด่วน !! ราคาเดียว*
บ้านแฝด 2 ชั้น
สุทธิเริ่ม 5.79 ล.บ.*
สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายในเดือน มิ.ย. นี้เท่านั้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ

รายละเอียดโครงการคลิก

ลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท – ศรีนครินทร์

ขายด่วน !! ราคาเดียว*
บ้านแฝด 2 ชั้น
สุทธิเริ่ม 7.79 ล.บ.*
สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายในเดือน มิ.ย. นี้เท่านั้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ
รายละเอียดโครงการคลิก

บ้านลุมพินี นิวนครปฐม

ขายด่วน !! ราคาพิเศษ*
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
สุทธิเริ่ม 6.07 ล.บ.*
สำหรับลูกค้าที่จอง ภายในเดือน มิ.ย. นี้เท่านั้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ
รายละเอียดโครงการคลิก

เมซอง 168 ลาดพร้าว 101

ขายด่วน !! ราคาเดียว*
ทาวน์โฮม 3.5 ชั้น
สุทธิเริ่ม 5.79 ล.บ.*
สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายในเดือน มิ.ย. นี้เท่านั้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ
รายละเอียดโครงการคลิก

เวนู 24 เวสต์เกต

ขายด่วน !! ราคาเดียว*
ทาวน์โฮม 2 ชั้น
สุทธิเริ่ม 1.99 ล.บ.*
สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายในเดือน มิ.ย. นี้เท่านั้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ
รายละเอียดโครงการคลิก

เวนู 24 คูคต สเตชั่น

ขายด่วน !! ราคาเดียว*
ทาวน์โฮม 2 ชั้น
สุทธิเริ่ม 1.99 ล.บ.*
สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายในเดือน มิ.ย. นี้เท่านั้น*


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ

รายละเอียดโครงการคลิก

เวนู 24 ราชพฤกษ์

ขายด่วน !! ราคาเดียว*
ทาวน์โฮม 2 ชั้น
สุทธิเริ่ม 2.48 ล.บ.*
สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายในเดือน มิ.ย. นี้เท่านั้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ
รายละเอียดโครงการคลิก

เฮ้าส์ 24 เวสต์เกต

ขายด่วน !! ราคาเดียว*
บ้านแฝด 2 ชั้น
สุทธิเริ่ม 4.19 ล.บ.*
สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายในเดือน มิ.ย. นี้เท่านั้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ
รายละเอียดโครงการคลิก

เฮ้าส์ 24 คูคต สเตชั่น

ขายด่วน !! ราคาเดียว*
บ้านแฝด 2 ชั้น
สุทธิเริ่ม 4.69 ล.บ.*
สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายในเดือน มิ.ย. นี้เท่านั้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ
รายละเอียดโครงการคลิก

เฮ้าส์ 24 ราชพฤกษ์

ขายด่วน !! ราคาเดียว*
บ้านแฝด 2 ชั้น
สุทธิเริ่ม 4.99 ล.บ.*
สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายในเดือน มิ.ย. นี้เท่านั้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ
รายละเอียดโครงการคลิก

เฮ้าส์ 24 เวสต์เกต

ขายด่วน !! ราคาเดียว*
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
สุทธิเริ่ม 5.59 ล.บ.*
สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายในเดือน มิ.ย. นี้เท่านั้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ
รายละเอียดโครงการคลิก

เฮ้าส์ 24 คูคต สเตชั่น

ขายด่วน !! ราคาเดียว*
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
สุทธิเริ่ม 5.99 ล.บ.*
สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายในเดือน มิ.ย. นี้เท่านั้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ
รายละเอียดโครงการคลิก

เฮ้าส์ 24 ราชพฤกษ์

ขายด่วน !! ราคาเดียว*
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
สุทธิเริ่ม 6.30 ล.บ.*
สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายในเดือน มิ.ย. นี้เท่านั้น*

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ
รายละเอียดโครงการคลิก

บ้านลุมพินี ความพอดีที่กว่า

* ราคาสุทธิหักส่วนลด ไม่รวมของแถม
* รายละเอียดของแถมเป็นไปตามแต่ละโครงการกำหนด
* ไม่สามารถเข้าร่วมกับแคมเปญอื่นได้

* ภาพทั้งหมดใช้เพื่องานโฆษณาเท่านั้น
* ระยะเวลาแคมเปญ 15 พ.ค. – 30 มิ.ย. 67

สอบถามข้อมูลโทร. 02-689-6888

สมัครรับข่าวสารจากบ้านลุมพินี