บ้านลุมพินี ทาวน์เพลส พระราม 2 – ท่าข้าม

จองแซ่บๆ: 7,000 บาท* จากปกติ 30,000 บาท
ลดเผ็ดเเซ่บ : สูงสุดถึง 370,000 บาท
แซ่บฟรีๆ : 7 รายการ   (ค่าธรรมเนียมโอน 1%, ค่าส่วนกลาง 1 ปี, ค่าจดจำนอง,แอร์ 1 เครื่อง, กล้องวงจรปิด, ปั๊มน้ำ และถังสำรองน้ำ)
เผ็ดและเด็ด : รับทอง 1 บาท (มูลค่า 25,700 บาท)*
ราคาสุทธิเริ่ม :  5.49 ลบ.*

รายละเอียดโครงการคลิก

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ – ปิ่นเกล้า เฟส 2.2 (บ้านแฝด)

จองแซ่บๆ: 7,000 บาท* จากปกติ 30,000 บาท
  ลดเผ็ดแซ่บ: สูงสุดถึง 470,000 บาท*
แซ่บฟรีๆ : 7 รายการ   (ค่าธรรมเนียมโอน 1%, ค่าส่วนกลาง 1 ปี, ค่าจดจำนอง,แอร์ 1 เครื่อง, กล้องวงจรปิด, ปั๊มน้ำ และถังสำรองน้ำ)
เผ็ดและเด็ด: รับทอง 1 บาท (มูลค่า 25,700 บาท)*
  ราคาสุทธิเริ่ม:  5.04 ลบ.*

รายละเอียดโครงการคลิก

บ้านลุมพินี ทาวน์พาร์ค ท่าข้าม – พระราม 2 (บ้านแฝด)
จองแซ่บๆ : 7,000 บาท* จากปกติ 30,000 บาท
ลดเผ็ดแซ่บ : สูงสุดถึง 1,170,000 บาท*
แซ่บฟรีๆ : 7 รายการ   (ค่าธรรมเนียมโอน 1%, ค่าส่วนกลาง 1 ปี, ค่าจดจำนอง, แอร์ 1 เครื่อง, กล้องวงจรปิด, ปั๊มน้ำ และถังสำรองน้ำ)   
เผ็ดและเด็ด : รับทอง 1 บาท (มูลค่า 25,700 บาท)*
ราคาสุทธิเริ่ม : 5.52 ลบ.*

รายละเอียดโครงการคลิก

บ้านลุมพินี ทาวน์พาร์ค ท่าข้าม – พระราม 2 (ทาวน์โฮม 3 ชั้น)
จองแซ่บๆ : 7,000 บาท* จากปกติ 20,000 บาท
ลดเผ็ดแซ่บ : สูงสุดถึง 570,000 บาท*
แซ่บฟรีๆ : 7 รายการ   (ค่าธรรมเนียมโอน 1%, ค่าส่วนกลาง 1 ปี, ค่าจดจำนอง, แอร์ 1 เครื่อง, กล้องวงจรปิด, ปั๊มน้ำ และถังสำรองน้ำ)    
เผ็ดและเด็ด : รับทอง 1 บาท (มูลค่า 25,700 บาท)*
ราคาสุทธิเริ่ม : 3.75 ลบ.*

รายละเอียดโครงการคลิก

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดปลาดุก – บางไผ่สเตชั่น
จองแซ่บๆ : 7,000 บาท* จากปกติ 10,000 บาท
ลดเผ็ดแซ่บ : สูงสุดถึง 770,000 บาท*
แซ่บฟรีๆ : 7 รายการ   (ค่าธรรมเนียมโอน 1%, ค่าส่วนกลาง 1 ปี, ค่าจดจำนอง, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด, กล้องวงจรปิด, ปั๊มน้ำ และถังสำรองน้ำ)   
เผ็ดและเด็ด : รับทอง 1 บาท (มูลค่า 25,700 บาท)*
ราคาเริ่ม : 3.55 ลบ.*

รายละเอียดโครงการคลิก

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ เพิ่มสิน-วัชรพล
จองแซ่บๆ  :  7,000 บาท* จากปกติ 10,000 บาท
ลดเผ็ดแซ่บ: สูงสุดถึง 770,000 บาท*
แซ่บฟรีๆ : 7 รายการ   (ค่าธรรมเนียมโอน 1%, ค่าส่วนกลาง 1 ปี, ค่าจดจำนอง,แอร์ 3 เครื่อง, กล้องวงจรปิด)
เผ็ดและเด็ด : รับทอง 1 บาท (มูลค่า 25,700 บาท)*
ราคาสุทธิเริ่ม: 3.32 ลบ.*

รายละเอียดโคงการคลิก

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ราชพฤกษ์ – ปิ่นเกล้า เฟส 2.1 (ทาวน์โฮม 2ชั้น)
จองแซ่บๆ : 7,000 บาท* จากปกติ 10,000 บาท
ลดเผ็ดแซ่บ : สูงสุดถึง 170,000 บาท*
แซ่บฟรีๆ : 7 รายการ   (ค่าธรรมเนียมโอน 1%, ค่าส่วนกลาง 1 ปี, ค่าจดจำนอง, แอร์ 1 เครื่อง, กล้องวงจรปิด, ปั๊มน้ำ และถังสำรองน้ำ)   
เผ็ดและเด็ด : รับทอง 1 บาท (มูลค่า 25,700 บาท)*
ราคาสุทธิเริ่ม : 3.02 ลบ.*


รายละเอียดโครงการคลิก

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ รังสิต-คลอง 2 เฟส 1
จองเเซ่บ : 7,000 บาท* จากปกติ 10,000 บาท
ลดเผ็ดเเซ่บ : สูงสุดถึง 410,000 บาท*
แซ่บฟรีๆ : 7รายการ (ค่าธรรมเนียมโอน 1%,ค่าส่วนกลาง 1ปี,ค่าจดจำนอง,แอร์ 2 เครื่อง,ปั๊มนำ้และถังสำรอง)
เผ็ดและเด็ด : รับทอง 1 บาท (มูลค่า 25,700 บาท)*
ราคาสุทธิเริ่ม : 2.24 ลบ.*


รายละเอียดโครงการคลิก

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ รังสิต-คลอง 2 เฟส 2
จองแซ่บๆ : 700 บาท* จากปกติ 5,000 บาท
ลดเผ็ดแซ่บ : สูงสุดถึง 157,000 บาท*
แซ่บฟรีๆ : 7 รายการ   (ค่าธรรมเนียมโอน 1%, ค่าส่วนกลาง 1 ปี, ค่าจดจำนอง, แอร์ 2 เครื่อง, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และผ้าม่าน) 
เผ็ดและเด็ด : รับทอง 1 บาท (มูลค่า 25,700 บาท)*
ราคาเริ่ม : 1.31 ลบ.*


รายละเอียดโครงการคลิก

 

บ้านลุมพินี ทาวน์เพลส สุขุมวิท – ศรีนครินทร์
จองแซ่บๆ : 7,000 บาท* จากปกติ 20,000-40,000 บาท
ลดเผ็ดแซ่บ: สูงสุดถึง 370,000 บาท*
แซ่บฟรีๆ : 7 รายการ   (ค่าธรรมเนียมโอน 1%, ค่าส่วนกลาง 1 ปี, แอร์ 2 เครื่อง, กล้องวงจรปิด, ปั๊มน้ำ และถังสำรองน้ำ)
ราคาสุทธิเริ่ม : 7.03 ลบ.* (บ้านแฝด)
4.44 ลบ.* (ทาวน์โฮม 3 ชั้น)


รายละเอียดโครงการคลิก

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ
จองแซ่บๆ : 7,000 บาท จากปกติ 10,000-20,000 บาท
ลดเผ็ดแซ่บ: สูงสุดถึง 370,000 บาท*
แซ่บฟรีๆ:  7 รายการ   (ค่าธรรมเนียมโอน 1%, ค่าส่วนกลาง 2 ปี,แอร์ 2 เครื่อง, กล้องวงจรปิด, ปั๊มน้ำ และถังสำรองน้ำ)
ราคาสุทธิเริ่ม : 6.66 ลบ.* (บ้านแฝด)
4.08 ลบ.* (ทาวน์โฮม 3 ชั้น)
3.11 ลบ.* (ทาวน์โฮม 2 ชั้น)

รายละเอียดโครงการคลิก

บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ พหลโยธิน – สะพานใหม่
จองแซ่บๆ : 7,000 บาท* จากปกติ 10,000 บาท
ลดเผ็ดแซ่บ: สูงสุดถึง 270,000 บาท*
แซ่บฟรีๆ: 7 รายการ   (ค่าธรรมเนียมโอน 1%, ค่าส่วนกลาง 2 ปี, แอร์ 2 เครื่อง, กล้องวงจรปิด, ปั๊มน้ำ และถังสำรองน้ำ)
ราคาสุทธิเริ่ม : 2.47 ลบ.*

รายละเอียดโครงการคลิก

บ้านลุมพินี ความพอดีที่กว่า

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด / ภาพทั้งหมดใช้เพื่องานโฆษณาเท่านั้น
*ระยะเวลาแคมเปญ 1 – 31 ก.ค. 63
*ราคาทองจากสมาคมค้าทองคำ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 63

สอบถามข้อมูลโทร. 02-689-6888

สมัครรับข่าวสารจากบ้านลุมพินี